Здравеопазване Община

Д-р Стела Денчева изправи на крака Белодробната болница във Велико Търново

Д-р Стела Денчева стабилизира изправилата се преди години пред финансови затруднения Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман“. Това е един от мотивите на кмета на община Велико Търново инж. Даниел Панов да предложи удължаването с още три години на договора и като управител на болницата.

За деветмесечието на настоящата година дружеството, което е със 100% общинско участие, е с положителен финансов резултат от 13 000 лв. Обезпечено е и с нужния кадрови потенциал от квалифицирани лекари, медицински сестри и санитари. Снижаване на заболеваемостта от туберкулоза отчитат специалистите в областта през 2019 г.

Болницата разполага с 53 легла за своите пациенти, а за финансирането си използва финансиране по методика от здравното министерство, собствени приходи от извършени дейности по седем клинични пътеки и три амбулаторни процедури, приходи от платени медицински услуги на пациенти по желание, приходи от наеми и програми на Министерство на здравеопазването.

Предложението за продължаване управлението на д-р Стела Денчева ще бъде подложено на гласуване на предстоящата сесия на Великотърновския общински съвет на 4 декември.