Здравеопазване

Д-р Красимир Попов: Има инвеститорски интерес за разкриване на хоспис в базата на старата болница

Между 20 и 40 процента са увеличени в различните сектори работните заплати в областната болница „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново, което запази и напускането на медици и служители. Сега те се доближават, но не стигат договорените в Колективния трудов договор за бранша възнаграждения. В момента основните лекарски заплати са 1200 лева, при специалистите по здравни грижи те са 1000 лева. Запазено е ДМС, с което се стимулират по-търсените отделения. Включват се и други добавки от дежурства, разположения, които са увеличени 100 процента.

„Въпреки усилията на болничното ръководство, в момента заплатите на персонала в него са с около 12 процента по-ниски от това, което е получавано в периода на пандемията. През 2021 година по това направление болницата е получила 9 милиона лева, а до април следващата година, когато се отменя извънредното положение, само 3 милиона лева. Средствата са били за работа при неблагоприятни условия и почти 90 процента от тях са отивали във фонд „Работна заплата“. Спиране на дотирането на лечебните заведения след ковид пандемията, води до рязко намаляване и на възнагражденията на персонала. Това предизвика и протести през май 2022-а“, коментира изпълнителният директор д-р Красимир Попов. Той сподели, че увеличението им става възможно с повишаване приема на пациентите в лечебното заведение, с по-високите стойности на клиничните пътеки, с вътрешни преразпределения и ограничаване на разходите и без да се поставя във финансов риск болницата. Известно е, че тя има и социални функции за разлика от частните лечебници. Поддържа и структури в по-неравностойно положение като ТЕЛК, отделение по трансфузионна хематология, физиотерапия, спешно отделение, което поема около 80 процента от случаите в късните часове с пациенти от региона.

Във великотърновската областната болница в момента работят с около 30 процента недокомплектованост на отделенията, но лечебно-диагностичният процес е гарантиран. През миналата година лечебницата е с 944 000 лева счетоводна загуба. Няма просрочия, редовно обслужва контрагентите си и дава заплатите на персонала. „Загубата през първото тримесечие на 2022 година е 880 000 лева. До 1 юни, когато поех ръководството на МОБАЛ, тя е била около 1 милион лева. Така че загубата не се е увеличила през моето управление“, коментира д-р Красимир Попов. Той припомни и по-големите разходи, генерирани за консумативи през изминалата година, които са в размер на повече от 700 000 лева.

В областното здравно заведение работят около 700 души. В неговата политика е привличане на нови специалисти, включително и от други болница, какъвто е случаят с доц. Горнев. В момента има нужда от хирурзи, нефролози, педиатри. В някои от отделенията работят и пенсионирани лекари и медицински сестри, което е проблем въобще за здравната система. 20 са специализантите, през миналата година са привлечени 8 от тях. Намеренията на д-р Попов са болницата да си сътрудничи в бъдеще не само с филиала на Варненския медицински университет, но и със самото висше училище в морската столица. Така в областната болница ще идват да практика освен медицински сестри и акушерки, и бъдещи лекари. А тя може да изпраща по-тежки случаи във Варненската болница, като продължава да следи лечението им.

Проблеми след влизане в експлоатация на новия болничен корпус ангажират вниманието на изпълнителния директор д-р Попов. Основните са загуба на вода от пробития съд за резервна, които са вдигнали разхода за нея между 2 и 3 хиляди лева, неизправност в климатичната инсталация в един от секторите на корпуса, теч. На среща с представител на фирмата изпълнител, директорът е получил уверение, че до края на този месец съдът за резервна вода ще бъде ремонтиран или сменен.

Базата на старата болница да стане хоспис с 50 легла, предвижда още в своята концепция за управление на областната лечебница д-р Красимир Попов. Вече има интерес от инвеститор. Инвестиционното намерение ще бъде разгледано от Съвета на директорите, който след това ще направи предложение за разкриване на услугата до Министерството на здравеопазването. Хосписът да е интегриран и с физиотерапията, а в нея да се разкрият и няколко легла за долекуване, предвижда още д-р Попов. Той сподели, че се обсъжда областната болница да е с една от хеликоптерните площадки в страната, но все още от здравното министерство не е оповестена окончателната им позиция по въпроса.

В момента е обявен нов конкурс за директор на областната болница във Велико Търново. Пред журналисти д-р Попов потвърди намерението си да се кандидатира отново за поста, като документите за участие трябва да се подадат до 29 март.