Денят Култура

Д-р Иван Църов взе участие в среща на Сдружение „Български музеи“ и проф. Велислав Минеков

Управителният съвет на Сдружение „Български музеи“ се срещна с министъра на културата проф. Велислав Минеков, ресорния зам.-министър доц. д-р Пламен Славов и директора на дирекция „Културно наследство музеи и изобразителни изкуства“ Екатерина Джумалиева. Обсъдени са финансови въпроси, свързани с предложението на сдружението за бюджета на музеите за 2022 г. и финансирането на 50 общински музеи и галерии, които не получиха държавна субсидия, представени на срещата от председателя на сдружението Борис Хаджийски.

Коментирана е възможността за внасяне в следващия парламент на законодателни промени, които да облекчат работата на музеите институции.

Обсъден е и въпросът за състоянието, поддръжката и управлението на археологическите резервати от музеите, сподели директорът на Регионален исторически музей-Велико Търново д-р Иван Църов, който е участвал в срещата.

Коментирана е квалификацията и реализацията на научните кадри в музейните институции.

Проф. Минеков се е ангажирал да се консултира с експерти от министерството за решаване на проблемите, представени от сдружението.