Здравеопазване

Д. Петрова: Захранването е свързано с емоционалното възпитание на детето

„Захранването не е само въвеждането на хранителни вещества в организма. То е свързано с изграждането на култура на хранене и с емоционалното възпитание“, обясни ас. Дияна Петрова, която изнесе безплатна лекция на тема  „Хранене и захранване на кърмачето“  във Велико Търново. Тя подчерта, че храненето се изгражда в най-ранна детска възраст и ролята на семейството е важен фактор. Това е процес, който съпътства  индивида през целия му живот.

Захранването на кърмачетата зависи от това дали са кърмени, изключително кърмени бебета, кърмачета на смесено хранене или такива, консумирали адаптирано мляко. Бебетата, които са приемали кърма, се захранват по-късно, защото тя предоставя всички необходими вещества на организма. Захранването не е равносилно на отбиване. То е продължителен процес, който прави преход от млечната храна към режим с разнообразна. Важно е да се обърне внимание на захранването като период, а не като ден, седмица или месец. Процесът е продължителен.  Ранното захранване е остаряла практика. Препоръчва се захранването да започне около четвъртия до шестия месец. През последните години се препоръчва изключителното кърмене до навършването на половин година. Подсладената вода също се изключва в първите шест месеца от живота на бебето. По данни на Световната здравна организация допълнително подсладените храни се включват в менюто на бебетата след дванадесетия месец.

„Това е допълнителна захароза, допълнително натоварване на панкреаса. Соковете, подсладените чайове и вода също се включват в захранването. Те се предлагат след като детето навърши една година“, обясни ас. Дияна Петрова.

Дияна Петрова придобива ОКС „Бакалавър“ в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ Варна и с професионална квалификация “Акушерка“. През 2009 година се обучава в магистърска програма по „Управление на здравните грижи” при Медицински университет-Варна.