Денят

Държавният архив във Велико Търново представи дигиталната изложба „Велико Търново – част от Европа”

Във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” беше представена дигиталната изложба на Държавен архив –Велико Търново „Велико Търново – част от Европа”, която е един от продуктите на проект „Европейци  и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено–икономическия и културен  живот в Търново” на ДА „Архиви”, който се реализира с финансовата подкрепата на програма „Културно наследство“, модул „Културно наследство“ на Национален фонд „Култура“ с договор № 118-N-7/01.06.2018 г. На презентацията присъстваха студенти от историческия факултет и техните преподаватели проф. д-р Красимира Мутафова, доц. д-р Лора Дончева, доц. д-р Анка Игнатова, доц. д-р Виолета Стойчева, доц. д-р Гергана Георгиева.

Дигиталната изложба „Велико Търново – част от Европа” представи чрез документи и снимки, съхранявани във фондовете на ДА-В. Търново личности, дали своя принос за развитието на обществения, политически, икономически и културен живот на града. В нея са поместени и снимки на част от даренията, които са постъпили по повод инициативата на ДА-Велико Търново за събиране на документи от личен произход. Тук намират място и снимките на учениците от ателие „Фотографско приключение”, които  съвместно с преподавател от Профилирана хуманитарна гимназия ”Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново по издирената предварително информация за обекти, паметници и други, построени със съдействието на търновци  (дарители, архитекти и т.н.) получили образованието си в Европа и на европейци, работили във Велико Търново, са заснели част от обектите, присъстващи в дигиталната изложба, чрез които се прави паралел между минало и настояще.