Денят

Държавните горски стопанства ще извършват всички дейности в горите при стриктно спазване на правилата за биосигурност

Областната епизоотична комисия днес проведе редовното си заседание във връзка със заболяването Африканска чума по свинете. В срещата, която беше открита от областния управител проф. д-р Любомира Попова участваха членовете на Областната епизоотична комисия, РЗИ, РДГ, ЛРД Сокол 1884, ОД МВР, ОД Земеделие и РД ПБЗН Велико Търново, ОПУ – Велико Търново, представител на пристанищна инфраструктура, представители на Летище – Горна Оряховица и други институции ангажирани с проблема. Всички представители на институциите участващи в срещата докладваха за постъпваща при тях информация и мерките, които се вземат ежедневно.
По време на заседанието беше взето решение, всички списъци изготвени от общините за доброволно заклани свине, да бъдат подкрепени и изпратени в МЗХ, за да могат стопаните им да получат обезщетение. Успоредно с това ще има и последващ контрол  при стопаните за коректно подадена информация.
Комисията взе решение да разреши на Държавните горски стопанства да извършват всички дейности в горите, но при стриктно спазване на правилата за биосигурност. Експертите на Държавен фонд Земеделие и ОД Земеделие също ще бъдат задължени да спазват правилата за биосигурност докато работят по време на теренните проверки на земеделските производители.