Денят Поминък

Държавен фонд „Земеделие“ предупреждава за нов вид телефонна измама

Измамниците звънят на мобилните телефони на земеделските стопани и се представят за служители на фонда. Заблуждават ги, че срещу 120 лв. ще им бъде възобновена регистрацията като земеделски производители, която им била служебно прекратена. Чрез куриерска пратка лицето щяло да получи необходимите документи, като заплати исканата сума за „услугата“.

ДФ „Земеделие“ припомня, че регистрацията за земеделски производители е безплатна. В тази връзка ръководството на фонда призовава всички земеделски стопани да бъдат бдителни и при съмнения за измами да сигнализират както ДФЗ, така и органите на МВР.

Сигнали за корупция, незаконни или неправомерни действия или бездействия на длъжностни лица от администрацията на ДФ „Земеделие” могат да се подават в писмен или електронен вид и постъпват в Централно управление на Фонда, чрез:

– регистриране в деловодната система на ЦУ или ОД на ДФ „Земеделие“;

– по електронна поща на адрес: signali@dfz.bg;

– на телефон 0700-106-16.

Сигналите за новия вид ало – измами са постъпили на горещата линия на ДФЗ.