Икономика

Държавен фонд „Земеделие“ изплати 45,5 млн. лева на кандидатите по подмярка 22.1 заради войната в Украйна

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) преведе 45 539 958 лв. по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Средства получават 31 354 земеделски стопани.

Припомняме, че срокът за прием на заявления за подпомагане по подмярка 22.1 бе от 22 ноември 2022 г. до 5 декември 2022 г. включително, съгласно Заповед № 03-РД/5079 от 18.11.2022г. на изпълнителния директор на Фонд „Земеделие“. Обработката на заявленията беше извършена в кратък срок – в рамките на 2 седмици.

Финансовата помощ се предоставя под формата на еднократно плащане, съобразно нивата на подпомагане посочени в чл. 12 от НАРЕДБА № 3 от 15 ноември 2022 г. Един земеделски стопанин може да получи помощ в размер на не повече от левовата равностойност на 15 000 евро. При определяне на максималния размер на помощта, Държавен фонд „Земеделие взема предвид подпомагането и по останалите 2 помощи във връзка с последствията от войната в Украйна – нотифицираната схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, както и помощта за стопани от сектори „Свиневъдство“, „Птицевъдство“, лозаро-винарския сектор и оранжерийното производство на зеленчуци, съгласно Наредба № 1 от 2022 г. (ДВ, бр. 55 от 2022 г.).