Община Социални дейности

Държавата поема издръжката на два кризисни центъра за 30 жертви на насилие и трафик в община Велико Търново

Двата кризисни центъра с капацитет от по 15 души, жертви на насилие или трафик, които разкри община Велико Търново, ще бъдат финансирани от държавния бюджет. Така наречените „къщички“ са изградени по европейски проект на ул. „Драган Цончев“ в старата столица. В тях работи персонал от по 21 души. В двата центъра има по четирима социални работници, по трима трудотерапевти, едно медицинско лице, по шестима охранители, по двама хигиенисти и по един шофьор.

Работата в центровете като делегирана от държавата дейност е започнала на 1 февруари т.г.

Община Велико Търнови изгради кризисните центрове по проект по ОП „Региони в растеж“, който бе финализиран на 17 юни 2019 г. Социалните услуги в центровете са насочени към индивидуална подкрепа, правно консултиране и ежедневни потребности и ще се оказват за срок от 6 месеца. Специалистите предлагат на потребителите и социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително и чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.