Община Общински съвет

До 30 юни специалисти кандидатстват за подпомагане пред Общински фонд „Заедно“

До 30 юни тече второто за годината кандидатстване пред Общински фонд „Заедно“ на Община Велико Търново за подпомагане на специалисти, които са в трудово или служебно правоотношение, или имат сключен договор за придобиване на квалификация по чл. 229 от Кодекса на труда с публична институция или публично предприятие на територията на община Велико Търново.

Финансовото и социално-битовото подпомагане се осъществява под формата на:

възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул; (и/или)

възстановяване на такси за участие за индивидуално обучение към СДО (следдипломно обучение) на специалисти, след представяне на карта-направление (по един курс годишно); (и/или)

възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища; (и/или)

възстановяване на разходи за свободен наем на жилище в размер на 100 лева; (и/или)

стипендии за редовна форма на обучение.

Кандидатите за получаване на подпомагане от Общинския фонд „Заедно“ при Община Велико Търново подават Заявление по образец. На интернет страницата на Община Велико Търново, раздел „Общински фонд „Заедно“ на Община Велико Търново“ се намира информация за състава и нормативната база на фонда – Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Заедно“ на Община Велико Търново и Вътрешни правила за организацията и дейността на фонда.

На същото място са публикувани и могат да бъдат изтеглени и необходимите документи за кандидатстване за финансово и социално – битово подпомагане от Общински фонд „Заедно“:

 

Заявление по образец

Декларация за информираност и съгласие

Декларация за промяна на заявени обстоятелства

Следващата приемна сесия за кандидатстване пред Общинския фонд „Заедно“ е от 01 август до 31 август.