Община

ВиК дружествата няма да изпращат инкасатори по домовете

С цел ограничаване разпространението на COVID–19 (по-известен като коронавирус на територията на дружеството, временно се променя дейността на „Водоснабдяване и канализация –Йовковци” ООД, както следва:
1. Преустановява се обхода на инкасатори по домовете за  визуално отчитане на всички измервателни устройства – водомери в режим на етажна собственост. Потребеното количество вода ще се определя по реда на чл.39, ал.2 т.2 от Наредба №4 .
Потребителите  могат да подават данни съгласно определените  възможности по чл. 23, ал.3 и ал.4 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги от ВиК-оператора /ОУ/, където е регламентиран начина на отчитане, вкл. и самоотчет.
Самоотчетът може да бъде направен:
– на телефон:062618123,062618135,062618160,062618102
– По електронен път – inkaso@vik-vt.com
– Чрез Viber и други мобилни приложения
– Чрез SMS
2. Преустановява се приема на граждани в сградите на дружеството.
3. Преустановява се провеждането на съвместни комисии за установяване на причините от констатирани разлики между показанията на общ водомер и сбора от показанията на индивидуалните водомери по реда на чл.32 от Наредба № 4.
4. Предвидените мерки ще бъдат в сила до отпадане на опасността от разпространението на коронавируса.