Социални дейности

До 15 октомври приемат заявления за целева помощ за първокласници

В  дирекциите „Социално подпомагане” продължава приемът на заявления за еднократна целева помощ за първокласници. Към 26 юли са подадени 329 декларации. 228 от тях са одобрени, 12 са получили отказ, съобщи юрисконсултът Ивайло Деев. Размерът на помощта е 250 лева. Право на нея имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище. Изисква се още средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаването на молбата да е по-нисък или равен на 450 лева. Независимо от дохода на семейството еднократна помощ се предоставя на деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и на деца, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства, поясни Деев.

Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври т.г.

За миналата учебна година еднократна помощ за първокласници са получили 1117 семейства в област Велико Търново в общ размер 285 хиляди лева.