Социални дейности

До края на октомври приемат заявление за целева помощ за отопление

    374 лева ще получат като целева помощ за отопление в продължение на пет месеца правоимащите социално слаби през зимния сезон. Месечното подпомагане е в размер на 74.83 лева. Право на помощта имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди подаване на молбата е по-нисък или равен на диференциран минимален доход за отопление и отговарят на конкретни условия от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

До момента най-много заповеди са издадени за отпускане на целева помощ за твърдо гориво в пари – 4941. Одобрените за получаване на дърва в натура са 231. Парични средства за електроенергия  към момента са одобрени да получават месечно 527 правоимащи, за природен газ – трима, а за топлоенергия – осем, сочи справката на Регионална дирекция „Социално подпомагане” във Велико Търново.

Приемът на заявления-декларации за отпускане на целевата помощ за отопление се приемат до 31 октомври. През изминалия отоплителен сезон помощта е отпусната на 6 881 семейства.