Образование

Дофинансиране с 15 000 лева получава ПХГ „Св. св. Кирил и Методий”

Средствата са за издръжката на училището и заплатите на учителите за месеците ноември и декември. Решението бе взето от общинските съветници на днешното заседание на местния парламент след дебат, продължил повече от един час. Съветниците се обединиха около становището, че е необходима актуализация на стратегията за средното образование в общината и дългосрочен план, който да гарантира 10-годишното бъдещо развитие на учебното заведение.

В момента в гимназията се обучават 43 ученици в 5 паралелки, като в профил Хуманитарен учениците са  7, в  IX клас. Останалите се подготвят за професията изпълнител на термални процедури.

Директорът Павлин Витанов обясни, че с преподаватели от Великотърновския университет обсъжда какви да бъдат специалностите в хуманитарното направление за следващата учебна година. „Обещал съм на децата и родителите качествено образование, сигурност и спокойна среда на обучение”, каза той. „Подбрал съм учителския състав внимателно, с необходимите квалификации и тези хора работят не заради заплатата само. Те работят, защото искат да дадат нещо на децата независимо дали е в професионалната, или в хуманитарната ни паралелка. Искам да покажа дела, свършена работа и тогава да ви се похваля”, заяви пред местния парламент училищният директор. Витанов ръководи ХГ от два месеца, учител е по история и цивилизация.