Образование

Допълнително средства идват към учебните заведения

Министерски съвет прие в сряда Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. Осигуряват се общо 2 453 572 лв. за учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност в общинските и държавни детски градини и училища, съобщи великотърновският народен представител и член на парламентарната Комисия по образование и наука Станислава Стоянова. Парите са и за материално-техническото обезпечаване на тези дейности, обясни Стоянова.

Средствата се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на представени разчети за броя на децата и учениците. Училищата и детските градини кандидатстват за тях с разработени проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците в дневна форма на обучение. От общата сума, по бюджета на МОН постъпват 242 640 лв., останалите – по бюджетите на общините.

За Великотърновска област допълнителните трансфери за осигуряване на средства от местните бюджети се разпределят както следва: Община В. Търново – 26 002 лв., Община Г. Оряховица – 11 495, Елена – 2 891, Златарица – 1 386, Лясковец – 2 749, Павликени – 6 099, П. Тръмбеш – 3591, Свищов – 8 121, Стражица – 3 839, Сухиндол – 628лв.