Образование

Допълват Етичния кодекс на СУ „Вела Благоева“ с правила за поведение във виртуалното пространство

„Двама родители, двама педагогически специалисти и двама ученици са избрани в комисията, която има за задача да актуализира училищния Етичен кодекс. Едно от предложенията е в него да бъде включена отделна глава, определяща правилата за общуване във виртуалното пространство – нетикет.

Членовете на обществения съвет гл.ас. д-р Десислава Андреева Енева и Ферад Ферад, педагогическият съветник Лилия Цанкова, училищният психолог д-р Ердинч Илхан, Виктория Маринова от XII клас и Вероника Христова от I „б“ клас ще обсъдят промените на съвместно заседание през месец април“, съобщи директорът на учебното заведение Ангел Янчев. По негови думи идеята за нетикета е възникнала по време на дискусия във фенгрупата на училищната общност „Заедно можем“. „Нетикет не е наше понятие. Още в средата на 90-те години образци се създават от международната интернет общност. И тъй като в нашия Етичен кодекс нямаме разписани правила по отношение на общуването в социалните мрежи и електронната кореспонденция, решихме да създадем конкретни стандарти“, поясни Янчев.

Два варианта на правила са подготвени. Единият се основава на книгата на Вирджиния Ший „Основни правила на нетикет“. Сред тях са Бъдете човечни,  когато общувате по електронен път  /дори чрез  е- поща, съобщения , форуми и друго/, не забравяй златното правило – отнасяй се към другите така, както искаш да се отнасят към теб. Спазвайте същите стандарти, които следвате в реалния живот, Знай къде си във виртуалното пространство, Споделяй експертно мнение.

Другият  вариант е заимстван от американски университет. В него се открояват норми като Бъдете кратки, Не прекалявайте с емотиконите, използвайте ги само, за да подчертаете нещо, Уважавайте различията, Не използвайте главни букви, това се счита за грубо, Използвайте алтернативни облачни системи, Не разпространявайте слухове и клевети, Не се оплаквайте постоянно и не дразнете останалите.

Съгласно училищния правилник комисията ще вземе решение за допълнение на Етичния кодекс с правила за поведение в интернет с квалифицирано мнозинство от 2/3,  уточни Ангел Янчев.

 

Снимка – СУ „Вела Благоева“