Социални дейности

Домът за Медико-социални грижи в Дебелец има нов дарител

С голямо дарение на учебни и помощни материали може да се похвали Домът за медико-социални грижи за деца в град Дебелец. Дарението е организирано от служители на ирландската компания Taxback International, които в края на месец октомври успяват да съберат средствата на един от традиционните за тях вътрешнофирмени базари. Със закупените материали специалистите в ДМСГД-гр. Дебелец ще продължат да провеждат целогодишно лечение и рехабилитация на деца с хронични заболявания и медико-социални затруднения, без да се налага те да бъдат откъсвани от семействата им.

“Това е първо, но в никакъв случай последно дарение от екипа и ръководството на Taxback International. С този акт на благотворителност се надяваме да поставим основата на дългосрочно партньорство с ДМСГД в град Дебелец. Служителите на фирмата ни винаги показват висока мотивация за участие в подобен род инициативи, като освен на домът в Дебелец тази Коледа помагаме на още три местни социални структури, работещи с хора с увреждания: Дневен център за деца и младежи с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Център за настаняване от семеен тип на младежи и деца с увреждания.“, споделя Цветанка Иванова – офис мениджър на Taxback International във Велико Търново.

Припомняме, че Домът за медико-социални грижи за деца в град Дебелец има над 65-годишна история. През последните 20 години в него, изцяло от дарения, е изграден, оборудван и успешно функционира единственият по рода си за област Велико Търново Дневния център /ДЦ/ за деца с проблеми в развитието, отглеждани в семейна среда, от 0 до 7-годишна възраст.

Ирландската компания Taxback International от своя страна се отличава като един от социално отговорните работодатели в Търново. Само за 2019 година фирмата е закупила обордуване за неонатологията в града, спонсорирала е семейства във връзка с провеждането на програма за ранна интервенция и е подпомогнала с учебни пособия и дрехи за първия учебен ден деца, жертви на трафик и насилие.