Община

Домакинства пак кандидатстват за подмяна на отоплителни уреди по проекта на Общината

478 домакинства в община Велико Търново ще бъдат включени в основната схема на проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух. Това стана ясно на проведената по проекта кръгла маса в голямата зала на местната администрация. Безвъзмездно в етапите му се финансира доставка и монтаж на ново отоплително оборудване в жилището на одобрения кандидат. За целта наличните уреди се подменят по желание на домакинството с пелетна топловъздушна камина, пелетна камина с водна риза, пелетен котел с водна риза, газов котел, газов конвектор или стоманени панелни радиатори.

Демонтирането на старото отоплително оборудване, работещо на дърва и/или въглища, изнасянето от жилището и предаването му за рециклиране се извършва задължително от Община Велико Търново. Приемането на документи от домакинства за включване в основната фаза на проекта започва от 14 юни и ще продължи до края на юли, уточниха от екипа. То ще става в информационния център за услуги на гражданите в общинската администрация.

В основната схема по проекта се финансира петгодишна гаранция и гаранционен сервиз на доставеното и монтирано отоплително оборудване. Покрива се еднократен годишен технически профилактичен преглед и профилактика на уредите. Част от дейностите предвиждат и обучение на място при доставката и монтажа на новите уреди.

Община Велико Търново е една от шестте, участнички в проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух по програма LIFE на Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 16 666 266 евро, като финансовият дял на ЕС е в размер на 60 процента. На днешната кръгла маса бе отчетен приносът на проекта към намаляване замърсяването от битово отопление с дърва и въглища на домакинствата. Част от него са и двете стационарни станции за контрол на качеството на въздуха във Велико Търново, с резултати в реално време.