Образование

Доктор на ВТУ дари дисертацията си на СУ „Вела Благоева”

Докторската си дисертация дари на СУ „Вела Благоева” Ивелина Климентинова, преподавател в учебното заведение, която в края на изминалия месец се дипломира с докторска степен във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Тя завърши в Катедра „Стопанско управление” под ръководството на доц. д-р Ивалинка Пенчева. „От 28 май вече официално съм с докторска степен по икономика. Защитих дисертационния си труд на тема „Бизнес комуникациите в системата на управление, по примера на предприятията от днешната промишленост”. Това за мен е голям успех в личен план, чувствам се удовлетворена”, разказва Климентинова.

Но и признава, че написването на труда е било нелека задача. Научната дейност отнема много часове нощен труд, които остават скрити от крайния потребител    , дълъг процес на изследване, извеждане на изводи и обобщения. Но пък, когато преминеш успешно своята публична защита пред професори и доценти, доказали себе си и знанията си хора в научната сфера, това носи безкрайна радост. През лятото, съвместно с водещия си доцент, Климентинова ще се включи в написването на учебник по бизнес и комуникации.

„Имах честта и удоволствието да подаря на нашата училищна библиотека екземпляр от дисертацията и от автореферата си”, допълни д-р Климентинова.

Снимка: Pixabay