Любопитно Политика

Доверието в ЕС нараства за последните 5 години

Доверието в ЕС е на най-високото си равнище от 2014 г. насам и продължава да бъде по-високо от доверието в националните правителства или парламенти. В 20 държави членки доверието в ЕС нарасна, като най-високите резултати са в Литва (72 %), Дания (68 %) и Естония (60 %).

Това сочат резултатите от проучване на Евробарометър, проведено след изборите за Европейски парламент, между 7 юни и 1 юли 2019 г. във всички 28 държави от ЕС и пет страни кандидатки.

Проучването показва още, че над половината респонденти са „склонни да имат доверие“ в ЕС в Люксембург (59 %), Финландия (58 %), Португалия (57 %), Малта и Швеция (56 %), България и Унгария (55 %), Ирландия, Полша, Нидерландия и Кипър (54 %), Румъния и Австрия (52 %), Латвия и Белгия (51 %).

Доверието в ЕС значително е нараснало след последното проучване през 2018 г. , когато положителната нагласа към него бе 45%. Сега доверието е ЕС се е увеличило в 23 държави —особено в Кипър (47 %, + 11), Унгария (52 %, + 9), Гърция (33%, + 8), Румъния (60%, + 8) и Португалия (60%, + 7).

37% от респондентите имат неутрална представа за ЕС, докато по-малко от една пета имат отрицателна представа (17%).

61% пък са оптимисти за бъдещето на Европейския съюз, докато едва 34 % са песимистично настроени. Най-висок е оптимизмът в Ирландия (85%) и Дания (79%), следвани от Литва (76%) и Полша (74%).В другия край на скалата оптимизмът е по-слабо изразен в Обединеното кралство (47% спрямо 46%) и във Франция (50% спрямо 45%). Мнозинството от европейците — 55%, заявяват, че са удовлетворени от функционирането на демокрацията в ЕС. а броят на „неудовлетворените“ намаля с пет процентни пункта до 36%.

По-голямата част от европейците смятат, че „гласът им има значение в ЕС“.

Сред представените резултати от проучването се откроява и рекордно висока подкрепа за еврото. Мнозинството от отговорилите в 17 държави членки (16 през есента на 2018 г.) заявяват, че положението на националната икономика е добро. Най-високи са резултатите в Люксембург (94 %), Дания (91 %) и Нидерландия (90 %). Най-нисък процент от положителните мнения се наблюдава в Гърция (7 %), Хърватия и България (20 %), Италия (22 %), Испания (26 %) и Франция (29 %).

Гражданството на ЕС и свободното движение се възприемат като най-важни постижения на ЕС. Във всички 28 държави членки над половината от отговорилите се чувстват граждани на ЕС.Голямото мнозинство от гражданите на ЕС подкрепят „свободното движение на граждани на ЕС, които могат да живеят, работят, учат и извършват стопанска дейност навсякъде в ЕС“ – 81% от гражданите на ЕС.

По отношение на изменението на климата и околната среда – имиграцията продължава да бъде основна грижа на равнище ЕС. Три опасения се оценяват на еднакво равнище: икономическото положение (18 %, без промяна), състоянието на публичните финанси на държавите членки (18 %, -1) и тероризмът (18 %, -2), следвани от околната среда — основна грижа за 13 % от респондентите. Безработицата, която сега е на седма позиция на равнище ЕС (12 %), остава основната грижа на национално равнище.З а пръв път от пролетта на 2014 г. насам имиграцията не е сред трите основни опасения на национално равнище, като тя се споменава от 17 % от респондентите.