Любопитно

Доброволци ще се включат в преброяването на врабчетата у нас на 24 април

Пет години след първо­то броене на врабчетата в цялата страна Българското дружество за защита на птиците дава началото на тазгодишната кампания. Датата на поред­ното преброяване е 24 април, събота, участниците – добро­волци, регистрирани на сай­та „Ние броим врабчетата“ / vrabcheta.bg/. Всеки може да се включи след лесна и бърза регистрация.

Броенето на врабчетата помага да бъдат установени численостите на местата за живот, които предпочитат, и кой вид врабче преоблада­ва у нас. През последните години резултатите от „Мо­ниторинга на широкоразпро­странените видове птици“ показват, че популацията на домашното врабче в Бълга­рия се стабилизира, но дъл­госрочната тенденция е все още намаляваща. Полското врабче, от друга страна, про­дължава да се увеличава. Желаещите да броят враб­четата трябва да се регис­трират на сайта на кампани­ята „Ние броим врабчетата“ и възможност да отделят 10 мин. в интервалa между 9.00 и 12.00 ч. на 24 април /събо­та/, за да преброят врабчета­та на избраното от тях място и накрая да въведат данните на vrabcheta.bg. Много важен момент от преброяването на врабчетата е въвеждането и на нулеви резултати, т.е. ако на избраната локация за пе­риода на броене от 10 минути не бъдат наблюдавани враб­чета на vrabcheta.bg да бъде въведена цифрата „0“ за съ­ответния вид врабчета.

Всички необходими ресур­си са достъпни на vrabcheta. bg, където желаещите ще мо­гат да научат всичко за три­те вида врабчета, обект на преброяването – домашното, полското и испанското и как лесно да ги разпознават.

Кампанията „Ние броим врабчетата“ се осъществя­ва благодарение на много доброволци и приятели на БДЗП, които се включват в инициативата и я подкрепят с труда си.