Денят

Днес църквата почита Св. мъченици Агатопод дякон и Теодул Солунски

 

 

Когато царували нечестивите римски импратори Диоклетиан и Максимиан*, в Солун** живели двама богоугодни служители на Божията Църква, Агатопод и Теодул.

Диоклетиан, възкачил се на римския престол през 284 г. и царувал до 305 г. С неговото име се свързва последното жестоко гонение срещу християните. Като съзнавал трудността да управлява сам обширната империя, през 285 г. избрал един от своите пълководци, храбрия Максимиан (Херкулес) и му връчил с титлата август западната половина на империята. През 292 г. си избрал още двама помощници в управлението с титлата кесарий – Констанций Хлор за Британия, Галия и Испания, и Галерий за Илирия. Диоклетиан прехвърлил двора си от Рим в Никомидия (на азиатския бряг на Мраморно море), в резултат на което старият Рим постепенно изгубил своето значение. Диоклетиан, под влияние на кесаря Галерий, издал четири едикта или указа срещу християните и бил един от техните най-жестоки гонители. Бел.ред.

** Тесалоники или Солун – родно място на славянските просветители Кирил и Методий. Бел.ред.

Агатопод имал сан дякон, бил вече на преклонна възраст и водел целомъдрен живот. Теодул пък бил четец. Син на благочестиви родители християни, млад и красив на лице, той водел непорочен живот. Теодул имал трима родни братя: Капитон, Митродор и Филосторгий, които също като него водели благочестив живот.

Блаженият Теодул още преди своя страдалчески подвиг получил от Бога залог, че ще му бъде дарен мъченически венец. Отпочивайки си веднъж през нощта, Теодул получил насън от един почтен човек някаква вещ. Събудил се и наистина намерил в ръката си твърде красив, неизвестно от какво изработен, пръстен с печат, върху който имало изображение на Светия Кръст. Това било знамение за страданията на свети Теодул за Христа, нашия Бог, пострадал заради нас на Кръста. Светият юноша Теодул впоследствие с този пръстен изцелявал всякакви болести у хората. Какъвто болен и да срещнел, ако носел в себе си пръстена, болестта незабавно го оставяла и той напълно оздравявал; дори мнозина елини, като виждали това, се обръщали към Христа