Община

Днес се проведе извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК

Извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК се проведе днес в Областна администрация Велико Търново.  Срещата премина под ръководството на областния управител проф. д-р Любомира Попова, която е председател на асоциацията. На нея присъстваха кметове и представители на общините.

Общото събрание прие препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” – Велико Търново за 2018 г., да бъде 15 000 лева. Вноските на общините в проектобюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” – Велико Търново са съобразно с процентното съотношение на гласовете им. Вноската за Община Велико Търново е в размер от 9560 лв. Останалите суми са както следва: за Община Горна Оряховица – 5034 лв., Община Елена – 1016 лв., Община Златарица – 429 лв., Община Лясковец – 1445 лв., Община Павликени – 2573 лв., Община Полски Тръмбеш 1557 лв., Община Свищов – 4610 лв., Община Стражица -1372 лв. и Община Сухиндол – 275 лв.