Денят Любопитно

Днес празнуват готвачите

Днес главните виновници за това да бъдем сити – готвачите, честват професионалния си празник. Денят е известен като Денят на Свети Лаврентий – патрон на готвачите. Свети Лаврентий бил главният от седемте дякони (архидякон) в Рим по времето на император Валериан (III век), който преследвал християнската църква, за да присвои богатствата й. Римският управител залавя папа Сикст, увещава го да принесе жертва на боговете и да се отрече от вярата си, но той отказва. Когато го повеждат на смърт светият отец поръчва на Лаврентий да раздаде на бедните църковното имущество.

Той раздал на бедните и безпомощните парите, пазени в църквата и посветил последните си дни в служба на Бога. Римският управител заповядал да го заловят и затворят и поискал от него да предаде скритите църковни съкровища. Лаврентий събрал всички сиромаси, които Църквата издържала и заявил: „Ето съкровищата на християнската църква“. След това той бил изтезаван до смърт. На датата на неговата смърт – 10 август, е обявен за светец от римската църква. Този ден се отбелязва от католическата и от православната църква. Свети Лаврентий е смятан за покровител и закрилник на готвачите. В България кулинарните гурута официално отбелязват датата от 2005 година.