Полиция

Днес започва третата част на акция „Зима”

През периода 21 – 30. 11. 2017 г. чрез кампанията „Безопасно шофиране през зимата“ дейността ще бъде насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи и над поведението на водачите на пътни превозни средства в т.ч. и спрямо пешеходците. Специализираните полицейски операции ще се извършват на подходящи места край пътя, като се създаде организация на място да се извършват проверки с уредите за проверка на фаровете.
Водачите ще бъдат информирани за възможностите за извършване на техническа консултация за изправността и подготовката на превозното средство за движение при зимни условия и проверка на фаровете на автомобилите в периода на кампанията в техническите центрове на основните партньори в акция „Зима“.
Денят 22 ноември е обявен за Ден без водачи и пътници в автомобили-жертви на пътя.
Независимо от обявените теми на кампаниите при установяване на нарушения на Закона за движението по пътищата и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взима отношение на място.