Денят Икономика

Днес е световен ден на потребителя

На 15 март отбелязваме Световния ден на потребителите, които притежават следните основни права:

Правото на безопасност.

Правото на информация.

Правото на избор.

Правото да бъдеш чут.

За първи път празникът е отбелязан на 15 март 1983 г. и оттогава става важна дата за потребителските организации в цял свят. Две години по-късно, на 9 април 1985 година, общото събрание на Организацията на обединените нации одобрява идеята той да стане Световен ден за защита на потребителите. В България се чества от 1991 г. Датата на честване е определяна в памет, речта на американския президент Джон Ф. Кенеди, който на 15 март 1963 г. обявява пред Сената идеята за Закон за защита на потребителите.

През годините с развитието на икономиката, глобализацията, отварянето на границите на държавите и свободното движение на стоки и услуги, нараства и значението на потребителската защита. Потребителите в Европейския съюз получават все повече права:

Правото на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им.

Право на неподвеждаща реклама.

Право дефектните стоки да бъдат ремонтирани или заменени.

Право на договори без неравноправни клаузи.

Право за връщане на стоки, закупени от разстояние, в срок от 14 дни.

Право на безплатна помощ от Европейските потребителски центрове за проблеми с търговци в чужбина.

Правото на сдружаване.

Всички тези права и редица други са гарантирани за потребителите от Европейския съюз посредством развитието на нормативната база и действащи контролни органи. Тяхната реализация е подпомогната от усилията на неправителствени организации и браншови сдружения.