Денят Икономика

Днес е Световен ден на енергийната ефективност

На 5 март се отбелязва Световния ден на енергийната ефективност. Той води началото си от 2004 г. и цели популяризиране на идеята за енергийна ефективност като ефикасна мярка за опазването на околната среда.

Днес, в 21 век не е възможно да си представим живота без ток, течаща топла вода, телефони, компютри, автомобили, но трябва ли заради тези наши удобства да забравим за природата? Цялата икономика днес зависи от енергията! Животът на планетата зависи от слънцето, водата, вятърът, които ни дават енергията!

„Ефективно“ – означава да използваме разумно енергията.

„Разумно“ означава да ограничим до минимум употребата на невъзобновяемите енергийни източници (въглища, нефт, газ), чиито запаси са твърде ограничени и чиято употреба замърсява околната среда.

Енергийната ефективност на сградите, в които живеем, е един от най-важните индикатори на качеството ни на живот. Тя показва освен ежедневния комфорт, така и разходите, които правим за енергия, които се оказват основно перо в личния бюджет на всяко домакинство. Или по-конкретно, според данни на НСИ – вторият най-голям разход за хората в България след храната. При това за последното десетилетие размерът му се е повишил с над 60%.

Точно заради всичко това да направим жилището си по-енергийно ефективно е важно. Особено що се отнася до еднофамилните къщи, където загубите като индивидуална единица от една страна са още по-големи, а от друга – живеещите в такива домове на практика в момента почти нямат достъп до програмите за финансово подпомагане на сградното обновяване.