Денят

Днес е Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

 

Безопасността на движението е споделена отговорност

 

 

С решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации е прието всяка трета неделя от месец ноември да се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

С апел към гражданите, различните институции полагат усилия за повишаване информираността за мащабите на проблема и последствията за всички.

Безопасността на движението е споделена отговорност и нейното подобряване не е по възможностите само на една организация или институция. Необходимо е проблемите на безопасността по пътищата да намерят място в ежедневието на семействата, учебните заведения, в отношенията между хората на пътя. Този специален възпоменателен ден се е превърнал и във важен инструмент на борбата с безразсъдното шофиране; на превенцията на тези тежки инциденти, които оставят своите тежки последици. Денят за възпоменание е учреден с цел хората по цял свят да се замислят за огромните и тежки загуби, които човечеството понася от катастрофите по пътищата. На този ден би трябвало всички да се замислят лично за своето поведение на пътя, да анализират грешките и да вземат решение да не допускат риск в пътното движение. Сигурността на движението по пътищата на всички зависи от личния принос и отговорност на всеки един участник в него, макар той да изглежда малък и недостатъчен. Съвкупността от добронамереност, дисциплина и толерантност на стотици хиляди хора едновременно, би осигурила една по-здравословна и безопасна среда на пътното движение.

Този ден е ден за размисъл, ден за осъзнаване на необходимостта от ново отношение и култура в движението на пътя.

Нека всички заедно, в името на живота, да дадем своя принос за безопасността и за намаляване броя на пострадалите в движението по пътищата. Нека всеки допринесе за намаляването на инцидентите в нашата община, в страната ни, защото ежедневно губим свои съграждани, свои сънародници, и защото страданието от тежките наранявания и продължителното боледуване на пострадалите при катастрофи, не ни е безразлично. Защото страданието понякога остава за цял живот.

Нека бъдем бдителни и отговорни граждани!