Денят Здравеопазване

Днес е Световен ден за борба с инсулта

Мозъчно-съдовите заболявания са водеща причина за заболеваемаст и смъртност по целия свят. България е на едно от първите места в това отношение. Смъртността от мозъчни инсулти е 270.1 за мъжете и 265.1 за жените на 100 000 души население. В България се регистрират годишно ≈ 82 398 случая с мозъчносъдови заболявания от които 35311 случая са с мозъчен инсулт. От регистрираните 35311 случаи с мозъчен инсулт 7175 болни завършват с летален изход. Преживелите мозъчният инсулт са 28136 с различна степен на инвалидност, която при 10 % от тях е тежко изразена и изисква допълнителни грижи и помощ от семейството, близките и обществото. От преживелите мозъчни инсулти 25-50% са с говорно-речеви нарушения, като при половината от тях тези инвалидизиращи нарушения остават трайни. Инсултите са втората по честота причина за развитие на деменция, най-честата причина за епилепсия в напреднала възраст и много честа причина за депресия. Тромбозите на мозъчните вени и дурални синуси са много по-редки от артериалните лезии.

Детските инсулти във възрастта от 30 дни до 18 г.  са с честота от 2-3/100 000 до 13/100 000 деца, като болестността от исхемични инсулти е  от 2.7 до 7.8./100 000, от хеморагичните –  2.9/100 000, а от тромбози на мозъчните вени и синуси – 0.6/100 000. Смъртността от мозъчни инсулти в детската възраст е 0.6/100 000 деца (от 7 до 28%).

Всеки шест секунди някъде по света умира човек от мозъчен инсулт, затова мотото на кампанията на Световната организация за инсулти „Един от шест” означава спазването на шест прости правила:

Оценка на собствените рискови фактори и тяхното коригиране: високо артериално налягане, захарен диабет и висок холестерол.

Редовни физически упражнения.

Избягване на наднормено тегло чрез спазване на здравословна диета.

Намаляване консумацията на алкохол.

Избягване на тютюнопушенето.

Обучение на населението за това, кои са първите белези на мозъчен инсулт и какви мерки трябва да бъдат взети.

Необходимо е ограмотяване на населението за ранните симптоми на мозъчен инсулт. Важно значение по този въпрос имат и националните медии.

Важен е незабавният контакт с БМП и приоритетното транспортиране на пациентите с мозъчни инсулти до най-близката болница с легла за лечение на остри инсулти.

Първичната и вторична профилактика и лечението в острата фаза на мозъчния инсулт изискват мултидисциплинарен подход от специалисти невролози, кардиолози, ендокринолози, хирурзи, специалисти по образна диагностика, общопрактикуващи лекари и др..

При спазване на системата за организация на диагностично лечебния и профилакитчен процес ще се създадат реални условия за снижаване на болестността, смъртността и инвалидизацията от мозъчносъдови заболявания в нашата страна. С това ще се намалят както директните разходи за консумативи, медикаменти и обслужване на тежко инвалидизираните болни, така и на индиректните разходи на обществото, личността и семейството.

Със световния ден посветен на борбата с мозъчните инсулти, още веднъж се напомня на населението, лекарите, извънправителствените организации и медиите за важността на първичната и вторична профилактика на мозъчносъдовите болести, с което ще се снижи значително смъртността и инвалидността от тези тежки заболявания.