Денят

Днес е Празник на инженерните войски и Ден на програмиста

На 13 септември 1878 г. със заповед по Българската земска войска е създадена  първата строева сапьорна рота. Това е и рождената дата на инженерните войски на Българската армия.

Над тридесет инженерни контингента са участвали в мисии извън страната от 1997 г. насам. Голямата задача днес е сертифициране на инженерните подразделения като оперативно съвместими със сродните войски от НАТО. През различните години инженерните части на Българската армия носят различни имена.

Денят на програмиста е официален празник в Русия от 2009 г., но се зачита на още много места по света, макар и да не е вписан в календара на националните чествания. За професионален празник на програмистите е избран 256-ият ден от годината. Причината е, че числото 256 (256 = 2 на осма степен)  е максималният брой стойности, които може да се кодират с един байт (8 бита).

През високосните години този празник се пада на 12 септември, а през невисокосните, каквато е и 2018-а, на 13 септември.

В рамките на един байт (осем бита), най-голямото десетично число, което може да се запише в двоичен формат, е 255 = 1×27 + 1×26 + 1×25 + 1×24 + 1×23 + 1×22 + 1×21 + 1×20 = = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 28 – 1.

Като се брои и нулата, възможните числа, които може да се запишат, са 256.