Денят

Днес е Международен ден на приятелството

Международният ден на приятелството, учреден с резолюция номер 65/275 от 27 април 2011 година на Общото събрание на ООН се отбелязва ежегодно на 30 юли.
Тогава ООН предлага на всички държавни структури, на международни и регионални организации да отбележат деня в съответствие с културните традиции на общността и да организират събития и инициативи, които да допринесат за усилията на международната общност в посока насърчаване на диалога между цивилизациите, солидарността, взаимното разбирателство и помирението.
Резолюцията подчертава особеното значение на укрепването на приятелските отношения между различните народи.
Приятелството между народи, държави, култури и физически лица може да вдъхнови усилията за осигуряване на мир и да даде възможност да се изградят мостове между обществата, които почитат културното многообразие, се казва в документа.