Денят

Днес е Европейски ден на езиците

На 26 септември отбелязваме Европейския ден на езиците. Празникът е обявен от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 г.

 

Целта на Европейския ден на езиците е да се повишава осведомеността за използваните в Европа езици, да се насърчава културното и езиковото многообразие, и да се стимулира изучаването на чужди езици през целия живот.

 

В ЕС има 24 официални езика, около 60 регионални и малцинствени езика и повече от 175 езика на мигранти.

Поне половината от населението в света пък говори или разбира два или повече езика.

Английският е най-изучаваният чужд език в 28-те държави от ЕС, показват данни на Евростат. Английски учат над 97% от децата.

 

Важността на английския като чужд език в ЕС се потвърждава и от лидерството му в почти всички държави. В България процентът на учещите английски е по-нисък – 86,2%.

 

Френски учат повече от половината деца в Люксембург, Кипър, Румъния, Италия, Ирландия, Холандия и Португалия. В България за 2012 г. процентът им е около 3,5.

 

Европейската комисия разработва политики за изучаване на езици в Европа като част от своята цел за усъвършенстване на езиковите умения в Европа, по-специално посредством изучаването на поне два чужди езика от много ранна възраст.