Денят Здравеопазване

Днес е Европейски ден за борба със затлъстяването

Всяка година на 19 май се отбелязва Европейският ден за борба със затлъстяването. Началото на инициативата е поставено през 2009 г. от Националния форум за борба със затлъстяването във Великобритания и Белгийската асоциация на пациентите със затлъстяване. В България този ден се отбелязва от 2011 г. Целта е да се подкрепят хората с наднормено тегло и затлъстяване, като им се помогне по здравословен начин да редуцират теглото си в разумни граници. Това е от огромно значение за подобряване на здравните им показатели и повишаване качеството им на живот.

Счита се, че затлъстяването е хронично заболяване, в основата на което са генетични фактори в комбинация с множество фактори на околната среда. То оказва неблагоприятно въздействие върху здравето, продължителността и качеството на живота, като увеличава риска от артериалната хипертония, повишен холестерол, захарен диабет тип 2. Често срещани съпътстващи заболявания при тези пациенти са болести на жлъчния мехур и черния дроб (стеатоза, стетохепатит), остеоартрит, сънна апнея и респираторни проблеми, както и някои ракови заболявания, включително рак на гърдата, ендометриума, на дебелото черво/ректума, бъбреците, на хранопровода, на черния дроб и рак на панкреаса. Свръхтеглото същевременно води и до различни нервно-психически и ментални нарушения.

Лечението на затлъстяването, трябва да бъде основано на доказателства и да включва редица подходи – поведенчески, фармакологични, дигитални, хранителни, физически дейности и хирургични интервенции. Общата липса на информираност, че затлъстяването е болест и убеждението на обществеността, че затлъстяването е резултат от избор на начин на живот, а не от заболяване, създава допълнителна бариера за лечението.

Налице е тревожна тенденция за нарастване на болестността и при децата. Сред децата на възраст между 6-9 години разпространението на затлъстяването се оценява на 17.8%, а 35,7% са с наднормено тегло. При децата между 14-18 години то е 8%, а наднорменото тегло е 24,1%. България е на пето място в Европа по отношение на детското затлъстяване. Според последни прогнозни данни от европейския офис на СЗО, публикувани през март 2023 г., затлъстяването при децата може да се увеличи повече от два пъти до 2035 г. (в сравнение с 2020 г.). Сред момчетата да се удвои до 208 милиона (100 % увеличение), а сред момичетата да се увеличи повече от два пъти до 175 милиона (125% увеличение) и ще нараства по-бързо сред децата, отколкото сред възрастните.