Денят

Днес е Европейският ден на жертвите на престъпления

На 22 февруари се отбелязва Европейският ден на жертвите на престъпления. Европейската комисия предприе редица действия за борба с насилието и за оказване на помощ на жертвите на престъпления.

По този повод ви предоставяме изявлението на комисар Вера Йоурова по повод Европейския ден на жертвите на престъпления:

 

„Днес мислите ми са насочени към всички онези деца, жени и мъже, които един ден са били жертва на престъпление. В този ден отново изразявам почитта си към Ян Куцяк, който бе убит преди една година. Трябва да защитаваме журналистите от всички форми на сплашване и нападения.

Всички ние може да станем жертва на престъпление. Само че не всички жертви съобщават, че срещу тях е било извършено престъпление: за 25 милиона престъпления, докладвани в ЕС, смятаме, че други 75 милиона не се докладват. Трябва да сложим край на това. Често жертвите не отиват в полицията, защото се страхуват от извършителя или от това да понесат отрицателните последици от наказателното производство.

Днес всички жертви на престъпления в ЕС се ползват от набор от ясни права, независимо къде в Европейския съюз е извършено престъплението. По-специално Директивата за правата на жертвите, която влезе в сила през ноември 2015 г., предвижда правото на жертвите да бъдат признати и третирани с уважение, професионализъм и по недискриминационен начин. Основната цел на тези високи стандарти е да се избегне излагането на жертвите на допълнителни вреди по време на наказателното производство.

Три години след изтичане на срока за транспониране някои държави членки все още не са транспонирали напълно това правило на ЕС. Комисията определи прилагането на директивата за приоритет и е решена да гарантира нейното правилно функциониране на практика.

Ще следя за това тези правила на ЕС да се прилагат в целия Европейски съюз. Ще предприема всички необходими мерки, включително правни действия. Независимо къде живеете или откъде сте, ако сте жертва на престъпление в Европа, винаги следва да получите помощта и подкрепата, от която се нуждаете.“