Денят

Днес е Ден на растителната защита

На 16 януари се отбелязва Денят на растителнозащитника. Денят се чества за първи път през 2006 г. в аулата на Аграрния университет – гр. Пловдив по повод 110-годишнината от издаването на първия нормативен акт на България в областта на растителната защита.

На 16 януари 1896 г. е издаден указ на княз Фердинанд I, с който се утвърждава Законът за мерките против филоксерната зараза (чума по лозята) и за възобновяването на опустошените от нея лозя, обнародван в Държавен вестник, брой 50 от 4 март 1896 г., с който се поставя началото на растителната защита като част от селскостопанската наука.