Култура Община

Днес е Ден на отворените врати на симпозиума „Изкуство – природа“ в Габровци

Ден на отворените врати започва днес от 14 ч. на десетото юбилейно издание на симпозиума „Изкуство – природа“ в Габровци. Форумът е единствен по рода си в България – свободен за изява на автори от цял свят, работещи в направленията nature art, land art и site-specific art. Днес ще бъдат обявени и резултатите от работата на творците.
Събитието се провежда ежегодно от 2012 г. и тази година отбелязва първото си десетилетие. С годините Симпозиум „Изкуство – природа“ –  Габровци формира разнообразна артистична общност и се утвърди като поле за иновативни творчески реализации, експерименти и културни обмени.
Симпозиумът разкрива пространство за изкуство в природата като индивидуална авторова комуникация със средата – източник на вдъхновение, с внимание към процеса и контекста.
Симпозиумът стимулира артистични процеси, свързани със специфичните условия и проблематики на мястото и взаимодействието им с индивидуалната авторова идентичност.

Юбилейното издание се провежда в периода в Артцентър Дупини и в околията на село Габровци, на 20 км от гр. Велико Търново.

Проявата е събитие с принос в популяризирането и утвърждаването на град Велико Търново и село Габровци на световната арт сцена. Събитие, което обогатява местната публика и възпитава съпричастност към световни художествени тенденции и глобални екологични проблеми.

Десетото издание се осъществява с подкрепата на Кметство Габровци, Горско стопанство „Болярка”, Пивоварна „Бритос“ и Винарна „Ялово“.
С финансовата подкрепа на Община Велико Търново

УЧАСТНИЦИ

ГОСТ-АРТИСТИ
Мирян Колев
Дан Тенев
Христо Йонков
Атанас Тотляков
Ива Съйкова
Miki Velciov / Румъния
Иван Борисов
Геновева Рогова

СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ
Елица Терзиева / изкуствовед
Дарин Сотиров / Школа Дедал, Варна
Цветан Кръстев / Школа Дедал, Варна
Георги Кръстев / Школа Дедал, Варна
Марина Чамуркова / фотограф
Дияна Йовчева / художник

Асистент-доброволци са студентите по изкуства:
Екатерина-Мария Миткос
Никола Михов
Калин Михов
Йоан Михов

и представители на артгрупа Дупини