Денят

Днес е Ден на българската адвокатура

Днешният 22 ноември отбелязваме като Ден на българската адвокатура. Преди 130 години, на 22 ноември 1888 г., Петото обикновено Народно събрание на Княжество България приема първия Закон за адвокатите. Законът, който пръв регламентира най-благородната от всички юридически професии – адвокатската. Професия, за която, както казва един от създателите на този закон – д-р Константин Стоилов – „…се изискват първо нравствени качества, после умствени. Нравствени, защото на адвоката се поверяват именията и честта на хората, от него зависи тяхното спасяване или опропастяване, наконец на него се поверяват такива тайни, които, ако е нечестен, може да по­вреди на своите клиенти и на обществото, а тъй също и на съ­дилището“.

Датата се отбелязва като професионален празник с решение на Висшия адвокатски съвет от 26.02.2005 г.

Професионалният празник на българските адвокати се чества от 2005 г. по решение на Висшия адвокатски съвет.

Адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на окръжните съдилища.