Социални дейности

Дневният център за пълнолетни лица с увреждания във Велико Търново стана на 10 години

10-ти рожден ден с много гости отбеляза Дневният център за пълнолетни лица с увреждания в старата столица. Тържеството се състоя в парк „Дружба”. Да поздравят екипа дойдоха колеги, представители на институции, потребители ползващи услугите му и техните семейства. Управителят на центъра – Незабравка Раева, представи услугите, които се предлагат, и сподели резултати от работата през годините на специалистите от екипа.

Центърът се намира на ул. „Поп Харитон” № 4 във Велико Търново и е под ръководството на фондация „Милениум“. Предоставя комплекс от социални услуги за лица над 18 години. Потребителите на услугата са хора с увреждания от Община Велико Търново. Капацитетът на Дневния център е 32 места. Приемат се лица над 18 години с увреждания с решение на ТЕЛК, НЕЛК или ЛКК. Предлагат се храна, здравни грижи, лечебна физкултура, образователни услуги, информация и социална рехабилитация, трудотерапия, психологическо консултиране, организация на свободното време и лични контакти, както и иновативната социална услуга СП „Ателие за пачуърк”.

Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново, поздрави екипа на центъра за постигнатите през годините резултати. Тя изрази увереност, че всеотдайността му в работата ще продължи и занапред.

Гергана Нинова