Здравеопазване

ДКЦ I с кампания за ранна диагностика на рака на гърдата

От 2 ноември до 13 ноември т.г. сектор „Образна диагностика” към „Диагностично консултативен център I – Велико Търново” ЕООД отново предлага 50% отстъпка в цената /от 60 на 30 лв./ на изследването за ранна диагностика на рака на гърдата – мамография на две гърди в две проекции. Редът за извършване на изследването изисква предварително записване на тел. 062/621960 и 062/660202 /регистратура/. Кампанията за 50% отстъпка в цената на изследването за ранна диагностика на рака на гърдата е традиция за лечебното заведение и е подчинено на желанието на ръководството и специалистите в „ДКЦ I – В. Търново” да подпомогнат борбата с тази коварна болест, която открита навреме е лечима успешно. Медицинската статистика сочи, че близо 50 000 българки са с диагноза рак на гърдата, а мамографията е специфичен метод, при който с ниска доза рентгеново лъчение се визуализират структурите, изграждащи млечната жлеза. Това позволява откриването на болестта в ранен стадии и след необходимото адекватно лечение прогнозата за заболелите жени е както при незаболелите. Припомняме, че по традиция в кампаниите за ранна диагностика на рака на гърдата в „ДКЦ I – В. Търново” ЕООД ежегодно се включват средно по 300 пациентки от цяла Великотърновска област, както и от съседната ни Габровска област, Плевен и Русе. При наличието на патологични находки, всяка пациентка бива насочвана за уточняващ преглед и консултация с хирург-онколог. Обществеността и в частност жените трябва да знаят, че след 40-годишна възраст е редно ежегодно да правят мамография на млечните си жлези до своята 50-та годишнина. След тази възраст скрининговото изследване се прави през година. Първата профилактична мамография трябва да се направи най-късно между 35-тата и 40-тата година и се нарича „изходна мамография”.