Култура

Дискусия „Молитва и съзерцание“ във Велико Търново

Дискусия на тема „Молитва и съзерцание“ ще се проведе на 16 март от 16.30 часа в Художествена галерия „Борис Денев“ във Велико Търново. Тя е върху лекции и слова на видния наш богослов и общественик Ваклуш Толев, изнасяни в различни културни и академични центрове на страната.

Бог се изразява чрез човека, а след това потребата на Бога в човека събужда човека да търси Бога!

Всяка Духовна вълна извиква молитва, която в една класация се изпълнява: от многословието до безмълвието, от първия до седмия център; образно – от земята до Небето!

Каква е същността на молитвата; какво е влиянието на молитвата в еволюцията на човека – в личното, социалното и мировото битие? Каква е връзката между вяра и интуиция, между молитва и съзерцание; как съвестта и съзерцанието раждат прозрение? Какво е безмълвното вътрешно съзерцание в исихастката ни култура…

Срещата е с участието на Атанас Тодоров и Тодор Димитров от Школа „Път на Мъдростта“. Организатори на събитието са Сдружение „Общество Път на Мъдростта“ и Художествена галерия „Борис Денев“.