Култура

Директорът на РИМ с монография за аквадуктите в Никополис ад Иструм

Книгата „Акведуктите по българските земи II-IV век“ на д-р Иван Църов ще бъде представена на  27 юни, сряда от 17.30 ч. в Лапидариума на Археологическия музей. Монографията е финалът на 20 години изследвания на Западния акведукт на римския и ранновизантийски град Никополис ад Иструм, проведени от автора. Тя е разказ за начините на снабдяване с вода на градовете в Римската империя във времето на нейния просперитет, за строителството и експлоатацията на акведукти.

Събрана и критично обобщена е информацията за водното снабдяване на 19 градове и легионерски лагери в границите на днешна България. Приложенията включват преводи на трактатите на Витрувий „За архитектурата” и Фронтин „За водоснабдяването на град Рим”. Изданието е двуезично – на български и английски език, съдържа 216 илюстрации. То ще бъде представено от доц. Павлина Владкова, археолог в РИМ-Велико Търново.