Образование

Деца от ДГ „Соня“ с образователни уроци „Как в беда да не попадна”

Седмица „Как в беда да не попадна” се провежда от днес с децата от група „Пчелица” при ДГ „Соня” във Велико Търново. Идеята е чрез игра, малчуганите да придобият нужните знания и умения. Първият гост бе пожарникар. Той показа негоримото си работно облекло, предпазната каска и други атрибути нужни за гасене на пожар. Последваха образователни игри по темата. А в края на импровизирания урок 4-годишните деца получиха хартиен пожарникар с важни правила за поведение при боравене с огън и изписан спешен телефон 112.

Децата прекараха доста време вкъщи и много знания и умения в нормално учебно време не успяхме да овладеем. Трябваше да посетим магазин, сладкарница, болница. Решихме да поканим специалистите в групата с 4 годишните деца. Тепърва започват да се формират тези знания, за да прерастват в умения и устойчиво поведение – как да се държат в критична ситуация. Нещо като отворени врати към родителите, защото голяма част от специалистите са наши родители. И именно те да запознаят децата с бедите, които могат да им се случат. Идеята е превенция”, обясни главният учител Стефка Трайкова.

В сряда на малчуганите им предстои среща с лекар, а в четвъртък с полицай.

Откритите уроци са част от образователните изисквания за работа с деца  и модели на безопасно поведения чрез игра.

Кремена Крумова – Попова