Политика Съд

Депутатите одобриха възможността за електронни съдебни дела

Депутатите приеха на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс, свързани с възможността за електронни съдебни дела и получаването на съобщение и призовки по електронен път.
Законопроектът цели обезпечаване на въвеждането единната информационна система на съдилищата, както и функционалностите на Единния портал за електронно правосъдие. Новите текстове дават възможност да се извършват процесуални действия в електронна форма и да се изготвят електронни съдебни дела, а порталът ще бъде достъпен след първоначална регистрация. Там участниците в съдебното производство ще могат да получават електронни съобщения, призовки и книжа, включително да бъдат уведомявани за определени процесуални действия.

Предвижда се чрез единния портал за електронно правосъдие да се връчват и призовки на кредитни и финансови институции. Адвокатите пък ще се регистрират в портала и ще трябва да поддържат профила си.