Денят

Ден на отворени врати организира Домът в Дебелец на 21 ноември

Ден на отворени врати организира на 21 ноември от 9.30 часа Домът за медико-социални грижи в Дебелец. Повод за това е 20-годишнината на успешно функциониращия към него Дневен център за деца от 0 до 7 години, единствен за областта до 2015-а. Той е изграден и оборудван само чрез дарения. Капацитетът на Дома е 40 легла. От тях 15 са за Дневния център. В структурата му съществува и група за деца на почасова грижа и пребиваване. Ситуиран е на първия и втория етаж в сградата на Дома, която също е построена с щедрото дарение на дебелчанина Иван Хаджиев, живял и починал в Калифорния. 

Дневният център е пионер в работата с деца с нарушения от аутистичния спектър. Той осъществява още редица безплатни за децата и семействата дейности. Сред тях са диагностика на соматичното, психичното, неврологичното, интелектуалното и речево развитие на децата. Тук се изготвят индивидуални програми за комплексна медицинска и психопедагогическа рехабилитация, както и за работа в домашни условия. Провеждат се логопедични занимания и музикотерапия,индивидуална и групова психотерапия, както и рехабилитационни процедури. Важна част от дейността на Дневния център в Дебелец е работата с родителите –  обучение, консултиране, родителска група за споделяне… В Дневния център се осъществява и медицинска рехабилитация.

Дневниат център предлага и алтернатива на болничното лечение за деца с тежки физически и психични заболявания. Те получават целогодишно екипно обслужване от лекари – педиатър и специалист физикална медицина и рехабилитация, кинезитерапевт, психолог, логопед, педагог, музикален педагог, медицински сестри и детегледачки без да се откъсват от семействата си.  За нуждите на децата работи и Ателие по „Монтесори“ с обучителна и терапевтична цел. Част от специалистите са получили допълнителна квалификация в САЩ и Китай.
Домът за медико-социални грижи в Дебелец разполага с пътнически бус – Пежо Боксер, който се ползва единствено и само за транспорт на децата, ползващи дневна грижа. Това улеснява родителите да се върнат на работните си места.
       Домът и Дневният център  към момента оказват специализирана грижа и подкрепа за семействата на 50 деца. Записаните от 1 януари тази година до сега деца в Центъра са 98 на брой. Гордост за екипа е фактът,че през последните два месеца четири от децата на дневна грижа напускат Центъра и посещават масови детски заведения – детска ясла и детска градина. А това безспорно е резултат и от адекватната професионална подкрепа, които те са получили за приобщаването си.

 

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageEmail this to someone