Социални дейности

Ден на отворените врати ще се проведе в Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга“

Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга” работи във Велико Търново вече 14 години. Там се предоставят разнородни социални услуги за деца и младежи с различни увреждания и проблеми в развитието. Потребителите са на възраст от 7 до 35 години. Доставчик на услугите е Община Велико Търново, която през годините надгражда и разширява възможностите на услугата и екипа от специалисти, работещ с децата и младежите.

Целта на Център „Дъга“ е да осигури включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, както и ежедневни грижи и занимания за децата и младежите за подобряване качеството на живота им, изграждане на умения и възможности за социалната им интеграция.

Предоставят се следните социални услуги:

– дневна грижа –за цялостно обслужване на потребителите и подкрепа при удовлетворяване на различните ежедневни потребности;

– терапия и рехабилитация- дейности за преодоляване на затруднения в общуването, в обучителните процеси и психо-емоционалното развитие. Предлагат се и дейности за подобряване и преодоляване на проблеми в опорно-двигателния апарат;

– обучение за придобиване на умения- за самостоятелност и независимост;

– подкрепа за придобиване на трудови умения;

– информиране и консултиране по различни въпроси, касаещи развитието, правата, отговорностите на децата и младежите.

Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга” разполага с различни помещения за провеждане на дейностите, обзаведени и снабдени с необходимото специфично оборудване, включително стая за двигателна рехабилитация, кабинети на специалисти, кът за сензорна терапия. От една година психологът интензивно работи с децата и младежите, посещаващи центъра и със закупения от Община Велико Търново интерактивен под.

Към центъра е оформена поддържана външна площ – градина с беседка, пейки, маса, градинска люлка, където потребителите обичат да прекарват време на открито, както и да провеждат част от своите занимания.

В съответствие с изискванията за предоставяне на разнообразни и качествени дейности и услуги за децата и младежите с увреждания, екипът на Дневен център „Дъга” реализира различни програми и мероприятия.

Втора година продължава работа на специалистите с потребителите в направлението „В света на професиите”. Организирани и проведени  сапосещения в различни институции и места: „Лактима Балкан”, Районен съд, Пекарна „Сладкият кът”, Великотърновски университет „Св. св. „Кирил и Методий“, ветеринарен кабинет, банка ОББ, Ателие за изработка на восъчни фигури, шивашко предприятие, Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Национален военен университет и много други.

Също така за втора година продължават и заниманията по метода на социалния цирк. Всеки месец се организират тренировки с професионален цирков треньор от Фондация „Мини арт”, където освен много забавление, потребителите получават и възможност да тренират ловкост, бързина, координация и др.

От началото на годината служителите на центъра провеждат за потребителите занятия по народни танци, организирани са и посещения на културни обекти.

През летния сезон традиционно се организират множество излети и разходки с потребителите, както и екскурзии до други градове, културни забележителности, музеи и паркове.