Здравеопазване

Делегация от област Телеорман гостува на лекарската колегия в старата столица

Среща между лекарите от Районна колегия на БЛС – Велико Търново и 26-членна делегация от Районната колегия на лекарите в област Телеорман град Александрия в съседна Румъния ще се проведе до 22 октомври в старата столица. Срещата е част от устойчивостта по проекта „Здравеопазване без граници”, който успешно бе реализиран през 2014 година. Той бе финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013. Продължителността на проекта бе 12 месеца, а целта да се запознаят над 100 лекари от двата областни центъра – Велико Търново и Телеорман с международните изисквания и стандарти за трансгранично здравно обслужване и услуги. За целта се изготви и издаде като брошура Кодекс за професионална етика при оказване на трансгранични здравни услуги.

В хода на проекта бяха проведени няколко работни посещения в двете страни. Взеха се решения взаимодействието между двете колегии да продължи и след приключването на проекта. Резултат от тях е и настоящата визитата на д-р Сорин Дан Киря и колегите му във Велико Търново. Сред договорките е провеждането на бъдещи срещи по специалности, съвместна работа за реализиране на нови проекти, както и провеждане на работни срещи на ниво колегии, с тенденция за прерастване в Национална конференция между двете съсловни организации, информират от Районната колегия на БЛС във Велико Търново.