Образование

Делегация от далечен Виетнам пристига на официално посещение във ВТУ

Делегация от Bиетнамскaта асоциация  за  приятелство  c България – гр. Хо Ши Мин, водена от нейния президент проф. Хоанг Тхай Лан, ще бъде на официално посещение във Великотърновския университет на 18 октомври. В състава на делегацията влизат проф. Ву Куанг Ман и Нгуен Ву Кън – журналист.  Същия ден от 14,30 ч. в залата на Академичния съвет ректорът проф. д-р Христо Бонджолов и ръководството на Университета ще обсъдят заедно с гостите сключеното между Великотърновския университет и Bиетнамскaта  асоциация  за  приятелство  c България – гр. Хо Ши Мин, споразумение за сътрудничество. Целта е то да бъде допълнено и разширено, както и да се предвидят бъдещи съвместни инициативи и проекти.  През 2020 г. се навършват 70 години от установяване на дипломатически отношения между България и Виетнам. В тази  връзка на работната среща ще присъства и инж. Симеон Димчев – председател на Българското дружеството за приятелство с Виетнам. В обсъждането на бъдещото сътрудничество ще участва и чл.-кор. проф.  Стоян Буров – Емеритус професор на ВТУ (Professor emeritus), и дългогодишен преподавател по български език във Виетнам.

Гостите ще разгледат Великотърновския университет и ще се запознаят с неговата история и настояще. Извън официалните срещи и разговори на делегацията ще бъде предложена културна програма във Велико Търново, Арбанаси, Етъра, Шипка и Казанлък.

Проф. Хоанг Тхай Лан е завършила специалност „Физика“ в Софийския университет през 1977 г. От 1981 до 1984 г. работи в Института за космически изследвания при БАН. Защитава докторска дисертация през 1984 г. в БАН. След завръщането си във Виетнам работи във Виетнамската академия за науки и технологии и е професор в Университета за естествени науки в гр. Хо Ши Мин. От 1997 г. до 2015 г. е директор на Обсерваторията за изследване на атмосферата при Виетнамската академия за науки и технологии – гр. Хо Ши Мин. Сега тя е вицепрезидент на Виетнамската асоциация по геофизични науки и технологии.

Проф. Ву Куанг Ман е директор на Центъра за изследване на биоразнообразието (CEBRED) в Ханойския Национален образователен университет (HNUE). Секретар на Съвета на професорите по биология. Завършва през 1976 г. специалност „Биология“ в Софийския университет. Аспирант в Софийския университет (1984-1986). Кандидат на биологическите науки (екология) от 1976 г. От 2014 г. доктор на биологическите науки след защита на дисертационен труд в Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, София.

Нгуен Ву Кън учи и работи  в България от 1975 до 1986. През 1995 г. завършва специалност „Журналистика“ в Политическата академия „Хо Ши Мин“  в Ханой. Магистър по социални науки и хуманитаристика. Политически журналист, поддържа близки отношения с изтъкнати представители на българската преса.