Образование

Деканът на Юридическия факултет на ВТУ стана почетен член на клуб „Имхотеп”

В зала „Европа“ на Ректората се проведе среща-разговор с декана на Юридическия факултет на Великотърновския университет проф. д.ю.н. Цветан Сивков.

Темата на дискусията, организирана от Дипломатическия клуб „Имхотеп“, бе „Деконцентрацията и децентрализацията на държавната власт. Ролята на местната власт и местното самоуправление в България“.

„Деконцентрацията е често срещано явление в държавното управление, свързана е с централизацията и се определя от различен начин. Според някои становища тя е организационна техника, чрез която се дават правомощия на централната власт за вземане на решение и същевременно имат ограничени компетенции за определени дейности. Посредством нея централните органи обхващат по-голям кръг въпроси. Подчинението на местните спрямо централните държавни органи води до самостоятелност макар и малка. Тя се основава на закона и дава възможност да се съобразяват решенията на централната власт в съответствие с местните условия. Деконцентрация създава условия за усъвършенстване на властническото въздействие върху съответните територии и е гаранция за по-ефективна държавна намеса.“, разясни проф. Сивков пред студентите.

В края на срещата председателят на Дипломатическия клуб „Имхотеп“ г-н Светослав Мишев удостои проф. Цветан Сивков със званието “Почетен член на клуба”.