Прокуратура

Деканът на Юридическия факултет на ВТУ е в състава на експертния съвет на главния прокурор

Проф. Георги Митов, декан на Юридическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методи“, е част от състава на експертен съвет към главния прокурор на Република България Иван Гешев. Проф. Митов е доктор на юридическите науки и професор по наказателнопроцесуално право; преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и ВТУ. Съветът, който бе оповестен вчера, се състои от представители на научната общност с безспорен опит в областта на правото и изявени специалисти в правоприлагането с доказани професионални качества и авторитет. В него влизат бившите главни прокурори на Републиката проф. Васил Мръчков и проф. Никола Филчев, проф. Костадин Бобев – професор по криминалистика  и доктор по юридически науки; деканът на Юридичедсия факултет на УНСС, доц. д-р Маргарита Златарева – съдия в Конституционния съд на Република България в периода 1997 – 2006 г., и др.