Икономика

Девет фирми са дължали повече от 321 хиляди лева на 207 работници

Повече от 321 хиляди лева неизплатени трудови възнаграждения са констатирали през август и септември контролните органи на Инспекцията по труда във Велико Търново. От неизрядността на работодателите са били потърпевши 207 работници в девет фирми. След намесата на инспекцията са изплатени над 84 хиляди лева, коментира директорът инж. Невена Стефанова. За предотвратяване и преустановяване на нарушенията са предприети срещу работодатели 640 принудителни административни мерки със задължителни срокове на изпълнение. Санкционирани са 22-ма работодатели чрез съставяне на актове за административните нарушения. От санкционираните преобладават работодатели в секторите селско стопанство, строителство, ресторантьорство и хотелиерство.

Продължава порочната практика сигнали за неизплатена част от трудовите възнаграждения, договорена обикновено устно,  да се подават в Инспекцията по труда във Велико Търново след прекратяване на трудовите правоотношения, коментира директорът инж. Невена Стефанова. Тя припомни, че пред контролните органи и пред съда работниците и служителите могат да претендират за неизплатени задължения само до размера, писмено уточнен в трудовия договор.

През август и септември Инспекцията по труда в старата столица  провери 191 предприятия. По сигнали на граждани са направени 21 проверки. „Разкрити са 656 нарушения на трудовото законодателство. Най-много от тях – 67 процента, представляват нарушения, свързани с регулиращите трудовите правоотношения норми”, сподели инж. Стефанова. Тя обясни, че по заплащането на труда през двата месеца са констатирани 123 нарушения, като най-много са били свързаните с неизплащане на допълнителни възнаграждения през дните на официални празници.